Dimova Yogatherapy

Какво е йогатерапия?

За кого е?

Йогатерапията цели физиологичната интеграция на тяло и ум, водеща до подобрено разбиране на индивидуалните механизми и предпоставки за възникването на определено здравословно състояние и, доколкото е възможно, регулирането му обратно до здраве. В зависимост от естеството на състоянието, което искате да адресирате, йогатерапията може да включва консултации с изграждане на Ваша лична практика от различни форми на движение, дишане, и релаксационни или медитативни техники.

Моята цел, като йогатерапевт, е да Ви помогна да интегрирате тези инструменти за саморегулация в своето ежедневие, така че да станете по-устойчиви, ментално и физически стабилни, независимо от това, с какво Ви среща живота.

Йогатерапия може да е в помощ на всеки, който има мотивацията да поеме личен контрол над благополучието си, независимо дали има мускулно-скелетно, кардио-метаболитно, хормонално или ментално състояние, което иска да адресира. 

За разлика от физио-/кинези/-терапията, освен на мускулно-скелетно ниво, в йогатерапия работим и на физиологично ниво, чрез ангажирането на нервната, имунна и ендокринна система. Целта на йогатерапия е да създаде условия за тялото да навлезе във възстановителен режим, където е възможна саморегулацията на симпатикова нервна активация, възпалителни процеси, дерегулиран метаболизъм и др. хронични заболявания.

Най-важното условие, за да бъде йогатерапия ефективна за Вас, е да отделяте време за себе си всеки ден!

Резултатите са пропорционални на ангажираността. 

Как протичат сесиите?

Първата сесия е встъпителна и се състои от приемно интервю и дискусия. По време на тази сесия определяме заедно целите на личната Ви практиката и необходимия подход. 

В зависимост от състоянието, което искате да адресирате е възможно да направим двигателна диагностика с анализ на реакцията Ви към спектър от движения, при което композираме личната Ви препоръчителна практика. Тя може да включва не само движение, но и препоръки за дихателни практики, насоки за промени в определени навици и пр. 

В последващи сесии, правя предложения за адаптации в тази практика, в съответствие с прогресията Ви и развитието на състоянието Ви.

Ценови пакети

  • първа, встъпителна сесия                               90 минути                             70 лв.
  • последваща, еденична сесия                         60 минути                             40 лв.
  • пакет 2 сесии (след встъпителна)         2 х 60 минути                             75 лв.                     валидност 6 седмици
  • пакет 5 сесии (след встъпителна)         5 х 60 минути                           190 лв.                     валидност 12 седмици

Къде се провеждат сесиите?

Сесиите йогатерапия се провеждат в спокойна, тиха атмосфера, преференциално там където, чувствате най-голям комфорт и спокойствие. Най-често това е собствения Ви дом. При желание от Ваша страна може да се срещнем и в предварително резервирано от мен студио. Необходимо е да ме информирате за Вашето предпочитание. 

На част от клиентите ми мога да препоръчам участие в груповите ми практики  като част от личната им йогатерапия. Те се провеждат всяка събота и неделя от 9:30 ч. на ул. Вардар 1, Плевен.

Свържете се и разберете дали йогатерапия е за Вас.